Rehabilitacja

Rehabilitacja dzieci

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

Skierowanie na rehabilitację dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego może wystawić: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej; lekarz następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych: neonatologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologicznej, reumatologicznej, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej, chirurgii dziecięcej.
Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym dla jednego pacjenta wynosi do 120 dni w roku kalendarzowym. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rehabilitacja wzroku

Skierowanie na rehabilitację wzroku może wystawić lekarz poradni: okulistycznej, neurologiczne oraz rehabilitacyjnej. Czas trwania rehabilitacji wzroku dla jednego pacjenta wynosi do 120 dni w roku kalendarzowym. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza kierującego na rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ośrodek prowadzi następujące zabiegi rehabilitacyjne dla osób objętych umową z NFZ:

 • Fizjoterapia
 • Terapia widzenia
 • Integracja sensoryczna
 • Orientacja przestrzenna
 • Muzykoterapia
 • Hipoterapia
 • Logopedia
 • Hydroterapia (basen)
 • Psychologia i psychoterapia

Jak zapisać dziecko niepełnosprawne
na rehabilitację?

Czytaj procedurę

Skontaktuj się z nami!

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Leczniczo-Rehabilitacyjny – Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi z siedzibą w Laskach, 05-080 Izabelin-Laski, ul. Brzozowa 75. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: przychodnia@laski.edu.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

  Szczegółowe informacje na temat zasad ochrony danych osobowych w Przychodni Rehabilitacyjno-Leczniczej w Laskach znajdą Państwo w zakładce polityka prywatności