Procedura zapisu

Procedury zapisu dziecka niepełnosprawnego na rehabilitację

Przychodnia Rehabilitacyjna prowadzi rehabilitację opłacaną przez NFZ w ramach dwóch umów.

UMOWA nr 1. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku.

 1. Umowa dotyczy rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu wzroku.
  Obejmuje kompleksową, wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno-terapeutyczną dzieci i dorosłych słabowidzących, zagrożonych utratą wzroku oraz ociemniałych.
 2. Rehabilitacją objęte są osoby z orzeczoną dysfunkcją narządu wzroku z podziałem na wiek:
  • Dzieci od 0 do 7 lat
  • Dzieci i młodzież od 8 do 19 lat
  • Dorośli powyżej 20 roku życia
 3. Celem rozpoczęcia rehabilitacji należy udać się do jednego z trzech lekarzy specjalistów (okulisty, neurologa lub lekarza rehabilitacji (balneologa)). Po badaniu lekarz wystawi skierowanie na rehabilitację do ośrodka dziennego, wskazując liczbę i rodzaj danych zabiegów rehabilitacyjnych.
 4. Z otrzymanym skierowaniem należy zgłosić się do recepcji rehabilitacyjnej celem rejestracji pacjenta i wyznaczenia dla niego terminów zleconych zabiegów.
 5. Recepcjoniści po uzgodnieniu z osobami prowadzącymi zajęcia przedstawiają propozycję terminów ich przeprowadzenia.

UMOWA nr 2. Dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.

 1. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym przeznaczona jest dla dzieci w wieku:
  • Do 7 roku życia
  • Od 8 do 18 roku życia, a po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (upośledzenie w stopniu głębokim) do ukończenia 25 roku życia.
 2. Celem rozpoczęcia rehabilitacji należy udać się do jednego z następujących lekarzy:
  • Lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub
  • Jednego z lekarzy następujących poradni specjalistycznych: neonatologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, chirurgii dziecięcej, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej.
  • Po zbadaniu lekarz wystawi skierowanie na rehabilitację do ośrodka dziennego
  • Lekarz rehabilitacji w Przychodni Rehabilitacyjnej po ponownym zbadaniu dziecka zleca liczbę i rodzaj danych zabiegów rehabilitacyjnych.
 3. Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym wynosi dla jednego dziecka do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.
 4. Recepcjoniści po uzgodnieniu z osobami prowadzącymi zajęcia przedstawiają propozycję terminów ich przeprowadzenia.

Zdjęcia, które tymczasowo możemy wstawić w galerii, w zakładce o nas

W kolejnych mailach przesyłam tymczasowe zdjęcia jakie możemy wstawić na stronę. Zdjęcie są amatorskie.

Dane kontaktowe (jeśli już macie podzielone telefony na rejestrację stomatologiczną, rehabilitację i POZ)

Cały czas trwają intensywne prace przy instalacji nowego systemu centrali telefonicznej. Nie mamy jeszcze nowych numerów telefonów, dlatego nie mogę ich obecnie podać.

Proszę o pozostawienie miejsca do ich wpisania.

Skontaktuj się z nami!

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Leczniczo-Rehabilitacyjny – Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi z siedzibą w Laskach, 05-080 Izabelin-Laski, ul. Brzozowa 75. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: przychodnia@laski.edu.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

  Szczegółowe informacje na temat zasad ochrony danych osobowych w Przychodni Rehabilitacyjno-Leczniczej w Laskach znajdą Państwo w zakładce polityka prywatności