Pytania

1. Ile raz w ciągu roku mogę zmienić lekarza POZ?
Każdy pacjent może zmienić lekarza POZ bezpłatnie 2 razy w ciągu roku. Każda kolejna zmiana jest płatna.

2. Kto może korzystać z zajęć rehabilitacyjnych w ramach umowy z NFZ?
Osoby posiadające orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności widzenia I lub II st. oraz dzieci do 19 roku życia posiadające orzeczenie o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

3. Dlaczego muszę zapłacić za wizytę u lekarza specjalisty pulmonologa, kardiologa, laryngologa, a lekarz rodzinny przyjmuje mnie bezpłatnie?
Ponieważ Przychodnia Leczniczo – Rehabilitacyjna nie ma podpisanej umowy z NFZ na refundację kosztów tych wizyt.

4. Czy mogę leczyć zęby w tutejszym gabinecie?
Tak, ale wyłącznie odpłatnie. Bezpłatnie leczą się wyłącznie dzieci posiadające orzeczenie o niesprawności widzenia.

5. Czy mogę korzystać z fizjoterapii odpłatnie?
Tak, cennik jest dostępny w zakładce rehabilitacja.

6. Czy mogę zapisać moje dziecko na hipoterapię?
Tak, cennik jest dostępny w zakładce rehabilitacja.

7. Dlaczego poradnia POZ pracuje w godz. 8.00 – 18.00?
Godziny pracy poradni są narzucone przez ustawodawcę.

8. Czy lekarz kierujący do szpitala może zlecić pacjentowi wykonanie badań we własnym zakresie?
W przypadku zakwalifikowania do leczenia w oddziale szpitalnym, a w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych i konsultacji należy do szpitala. Jeśli pacjent zostanie poinformowany, że badania powinien zlecić np. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub musi wykonać je we własnym zakresie, należy zgłosić nieprawidłowość do dyrekcji szpitala, a jeśli to nie będzie wystarczające – do oddziału wojewódzkiego NFZ, na terenie którego ma siedzibę szpital.

9. Czy lekarz POZ może odmówić wydania skierowania na badanie (poziom kreatyniny), które jest konieczne do badania Tomografii Komputerowej?
Lekarz POZ sam decyduje czy zleca badanie czy nie i czy jest ono mu potrzebne do leczenia. Ten kto skierował pacjenta na TK, mógł też (a nawet powinien) wydać skierowanie na badanie konieczne do badania TK.

10. Czyją własnością są badania zlecone przez lekarza. Lekarza, czy pacjenta?
Pacjent/jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1) do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;

Skontaktuj się z nami!

    Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Leczniczo-Rehabilitacyjny – Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi z siedzibą w Laskach, 05-080 Izabelin-Laski, ul. Brzozowa 75. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: przychodnia@laski.edu.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

    Szczegółowe informacje na temat zasad ochrony danych osobowych w Przychodni Rehabilitacyjno-Leczniczej w Laskach znajdą Państwo w zakładce polityka prywatności